ZPĚT
O NÁS

HISTORIE

S.P.A.D. spol. s r.o., Společnost pro architekturu a design, vznikla na podzim 1995. Zakládajícími společníky byli Ing.arch. Roman Brotánek, Ing.arch. Jan Dostál a Ing.arch. Filip Řepka z volného sdružení architektů B-RE-D. K nim se připojili Ing. arch. Jiří Šťastný a Ing. Jiří Kuba. Sídlem společnosti se staly zrekonstruované prostory v suterenu bytového domu Tovární 10 v Praze 7. Název je inspirovaný zaniklou francouzskou leteckou továrnou a silueta stíhačky SPAD VII nás jako logo provází dodnes. Vlastnická struktura společnosti se během let existence měnila. Kolegové Šťastný a Kuba odešli v roce 1997, aby se věnovali vlastním podnikatelským projektům. V roce 2000 S.P.A.D. po dlouhých diskusích o stavu a vývoji firmy opustil i kolega Ing. arch. Brotánek.

S příchodem třetího tisíciletí nastaly změny většího rozsahu. Společníci ing. arch. Jan Dostál a Ing. arch. Filip Řepka se rozhodli přestěhovat sídlo společnosti. Od února 2001 má firma kanceláře na adrese Balbínova 22 v Praze 2. Tato změna se ukázala jako účelná i při povodních roku 2002. Staré kanceláře v Tovární ulici byly zcela pod hladinou rozvodněné Vltavy.

V Balbínově ulici S.P.A.D. začínal ve složení Ing.arch. Dostál, ing.arch. Řepka, Pavel Hovorka ( technické kreslení a stavba a správa PC ) , Ingeborg Vonešová ( technické kreslení, vizualizace ).

Od roku 2001 krátkodobou i dlouhodobou praxí v atelieru prošlo asi deset studentů a absolventů fakult architektury z ČVUT Praha i VUT Brno. Během těchto let se i ustálil okruh externích spolupracovníků – projektantů specialistů.

V listopadu 2005 náhle a nečekaně zemřel Ing.arch. Jan Dostál. Protože byl pilířem firmy a je nenahraditelný, zůstává od jeho odchodu jediným majitelem a jednatelem firmy Ing. arch. Filip Řepka. Jedna z dlouholetých praktikantek, Ivana Zachová, se po úspěšném absolvování studia na FA ČVUT v Praze stala od července 2006 zaměstnancem firmy. V tomto složení firma úspěšně fungovala až do veké krize.

Krizi firma přestála v minimálním obsazení, redukovaném pouze na majitele a jednatele v jedné osobě.

SOUČASNOST

V současné době se personální obsazení atelieru zase rozšiřuje. Od roku 2011 v atelieru praktikuje Jakub Řepka, který v roce 2016 zdárně dokončil studia na Stavební fakultě ČVUT. Na práci atelieru se bude podílet souběžně s dalším studiem.

Atelier S.P.A.D. se od počátku věnuje všem architektonickým disciplinám - projektům bytových, občanských i průmyslových staveb, návrhům interierů i designu prvků městského mobiliáře a drobným výtvarným dílům. Věnuje se i tvorbě různých stupňů územně plánovací dokumentace.

 

Ing.arch. Filip Řepka

Autorizovaný architekt ČKA 01180

narozen 1963
Střední odborná škola výtvarná 1978 – 1982
FA ČVUT Praha 1982 – 1987
KPÚ Praha 7 1987 - 1988
Výstavnictví n.p. Praha 1988-1989
Svobodné povolání 1989 – 1993
B-RE-D sdružení architektů (Brotánek, Řepka, Dostál) 1993 – 1995
S.P.A.D. spol. s r.o. 1995 - dosud

Ing. Jakub Řepka

Samostatný projektant

narozen 1991
Gymnazium 2002 - 2010
FSv ČVUT 2010 - 2016
S.P.A.D. spol. s r.o. 2011 - dosudIng. arch. Jan Dostál

Autorizovaný architekt ČKA

narozen 1964, zemřel 2005

Gymnazium 1978 – 1982
FA ČVUT Praha 1982 – 1988
SÚRPMO Praha 7 1988 - 1991
Svobodné povolání 1991 – 1993
B-RE-D sdružení architektů (Brotánek, Řepka, Dostál) 1993 – 1995
S.P.A.D. spol. s r.o. 1995 - 2005


Ing. arch. Ivana Zachová

samostatný projektant

narozena 1981

Gymnazium Telč 1992 – 1999
FA ČVUT Praha 1999 – 2006
Stáž na TU Graz 2003
S.P.A.D. spol. s r.o. 2001 – 2002, 2004 - 2006 praxe při studiu
S.P.A.D. spol. s r.o. 2006 - 2008 zaměstnanec


Ing. arch. Roman Brotánek

Autorizovaný architekt ČKA

narozen 1964

Gymnazium 1978 – 1982
FA ČVUT Praha 1982 – 1987
Svobodné povolání 1991 – 1993
B-RE-D sdružení architektů ( Brotánek, Řepka, Dostál ) 1993 – 1995
S.P.A.D. spol. s r.o. 1995 - 2000


Ing. arch. Jiří Šťastný

Autorizovaný architekt ČKA

narozen 1963

FA ČVUT Praha 1982 – 1987
S.P.A.D. spol. s r.o. 1995 - 1997


Pavel Hovorka

technické kreslení, stavba a správa počítačové sítě

narozen 1971

SPŠS Dušní, Praha 1985 - 1989
S.P.A.D. spol. s r.o. 1998 – 2003


Ingeborg Vonešová

technické kreslení, vizualizace

narozena 1975

Gymnazium Mariánské Lázně 1990 - 1994
Střední odborná škola umění a managementu, Praha
obor design interiérů 1995 - 1997
S.P.A.D. spol. s r.o. 1996 - 2001