SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu

Aktuální projekty:

ATELIER RADOTÍN

Aktuální projekty:

BD HODKOVIČKY

Aktuální projekty:

DRD LHOTKA

Aktuální projekty:

MŠ TRUBÍN

Aktuální projekty:

RRD HLUBOČEPY

S.P.A.D. s.r.o. >

Historie

S.P.A.D. spol. s r.o., Společnost pro architekturu a design, vznikla na podzim roku 1995. Během dlouhých let existence atelieru došlo ke změnám vlastnické struktury i ke změně sídla. Dnes je jediným vlastníkem a jednatelem společnosti ing. arch. Filip Řepka a od roku 2001 atelier sídlí v Balbínově ulici na Vinohradech. Atelier S.P.A.D. se věnuje všem architektonickým disciplinám. Těžištěm práce jsou projekty bytových a občanských staveb, ale v portfoliu atelieru jsou i různé stupně územně plánovací dokumentace, rekonstrukce památkových objektů, projekty interierů, design prvků městského mobiliáře i drobná výtvarná díla.

#
S.P.A.D. s.r.o. >

Ing. arch. Filip Řepka

Autorizovaný architekt ČKA 01180
narozen 1963
Střední odborná škola výtvarná 1978 – 1982
FA ČVUT Praha 1982 – 1987
KPÚ Praha 7 1987 – 1988
Výstavnictví n.p. Praha 1988-1989
Svobodné povolání 1989 – 1993
B-RE-D sdružení architektů
(Brotánek, Řepka, Dostál) 1993 – 1995
S.P.A.D. spol. s r.o. 1995 – dosud

S.P.A.D. s.r.o. >

Realizace

KRYTÝ BAZÉN

Holyně

RD v CHKO

Provodín u České Lípy

RD V.M. & M.M.

Řevnice

OBYTNÝ SOUBOR

Česká Lípa