SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

Realizace

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

KRYTÝ BAZÉN RD HOLYNĚ

Krytý bazen 4×8 m. Aerodynamický profil se zelenou střechou ( rozchodníkový koberec ). Betonové základové konstrukce. Nosné zdivo Porfix a monolitický železobeton. Krov segmentové střechy ocelový se záklopem z OSB desek. Obklad fasády jemnozrnným pískovcem z lomu Krákorka. Hliníková okna. ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2019

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Čtyři bytové jednotky nebytové prostory v přízemí. Několik let prázdný objekt, značně vybydlený. Celková rekonstrukce, jednopodlažní nástavba nad přízemním jižním křídlem, třípodlažní východní dostavba, dvoupodlažní půdní vestavba v prostoru rozměrného krovu. Během stavby došlo díky přívalovým d ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
ITPC s.r.o.
Projekt:
2016
Realizace:
2018

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

BYTOVÝ DŮM HERBENOVA , KLADNO

Komplexní rekonstrukce obvodového pláště bytového domu. Objekt tzv. „dvouletkový“ z padesátých let dvacátého století. Obvodový plášť z plné cihly, střecha plochá s asfaltovými izolacemi. Do střechy zatékalo, fasády vykazovaly nadměrnou tepelnou ztrátu. Technický stav fasád velmi špatný. Omítky poškozené ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Projekt:
2012
Realizace:
2013

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

REKONSTRUKCE PAVLAČE MÚ ČESKÁ LÍPA

Rekonstrukce kryté dvoupodlažní pavlače na historickém objektu radnice města Česká Lípa, na dvorní fasádě radnice. Kamenné nosné krakorce v havarijním stavu, dřevěné opláštění ze šedesátých let 20. století taktéž. Návrh celkové rekonstrukce s převedením nosné funkce na nově instalované ocelové sloupy. S ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
město Česká Lípa
Realizace:
2012

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

REKONSTRUKCE POMNÍKU HRDINŮM RUMBURSKÉ VZPOURY

Velmi zajímavá úloha obnovy pomníku zničeného německými okupanty po obsazení Sudet. Dochoval se zmenšený autorský sádrový model sousoší z ruky Karla Dvořáka, vynikajícího českého sochaře. Model byl prostorově skenován a jeho digitální 3D model byl předlohou pro strojové zpracování sochy v kameni s využitím ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Kopie pomníku:
Akad. soch. Martin Široký
Bc. Milan Danihelka
Realizace:
2011

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

RODINNÝ DŮM POPOVICE

Novostavba rekreačního domu. Drobný a výrazný rekreační objekt vznikla na hraně rozlehlého údolí, s výhledem na popovický rybník a dál do krajiny. Proto mají ložnice v 1. patře RD pásové vídeňské okno s panoramatickým výhledem do krajiny. Jednoduchá zděná stavba z keramických tvárnic s dřevěnými stropy a k ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
Ing. arch. Ivana Zachová
Investor:
soukromá osoba
Projekt:
Ing. Aleš Kulhánek
Realizace:
2011

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

RODINNÝ DŮM RUZYNĚ

Novostavba RD na svažité parcele. Objekt obsahuje jednu bytovou jednotku 5+1 s dvougaráží. Stavba je zděný dvoutrakt se střední nosnou zdí. Nosné zdivo keramické tvárnice, stropy železobetonové. Obvodový plášť s kontaktním zateplením a obkladem fasád lícovým cihelným páskem. Střecha tvaru komolého jehlanu. Kŕy ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
ing. arch. Ivana Zachová
Investor:
soukromá osoba
Projekt:
Ing. Aleš Kulhánek
Realizace:
2011

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

RODINNÝ DŮM BRNO – LÍŠEŇ

Přestavba poloviny dvojdomku. Původní velmi malý objekt nahrazen novostavbou s výrazně větším vnitřním prostorem. Hladké začlenění do dané lokality zajištěno vhodným hmotovým členěním prvních dvou nadzemních podlaží a především organicky tvarovaným penthousem pracovny ve třetím NP. Objekt zděný z plynosi ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
ing. arch. Ivana Zachová
Projekt:
2008
Realizace:
2011

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

RODINNÝ DŮM M.Š. – PROVODÍN U ČESKÉ LÍPY

Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím. Stavba je v CHKO Natura 2000. Respektuje přírodní charakter lokality a typ historické zástavby. Objekt je zděný z tvárnic Ytong, stropy jsou dřevěné. Oba štíty jsou obloženy přírodním kamenem. Všechny otvory ve fasádě mají výplně s dřevěným rám ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2007 - 2008

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA, DŮM TYPU VP

Čtyřpodlažní nepodsklepený pavlačový bytový dům s výtahem. 24 bytů velikosti 1+0. Založení na žb roštu a na vháněných pilotách Franki. Nosné zdivo Liapor. Stropy monolitické železobetonové. Plochá střecha s obráceným pořadím vrstev kombinovaná s pultovými střechami z TiZn plechu na krovu ze sbíjených ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Realizace:
2007

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA, DŮM TYPU SP

Čtyřpodlažní nepodsklepený bytový dům s výtahem. 11 bytů velikosti 1+0 až 4+1. Založení na žb roštu a na vháněných pilotách Franki. Nosné zdivo Liapor. Stropy monolitické železobetonové. Plochá střecha s obráceným pořadím vrstev. Fasády opatřené kontaktním zateplením. Balkóny z pohledového betonovéh ...

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Spolupráce:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Realizace:
2007

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA, DŮM TYPU MK

Čtyřpodlažní nepodsklepený bytový dům s výtahem. 15 bytů velikosti 1+0 až 3+1. Založení na žb roštu a na vháněných pilotách Franki. Nosné zdivo Liapor. Stropy monolitické železobetonové. Plochá střecha s obráceným pořadím vrstev kombinovaná se segmentovou střechou z TiZn plechu na krovu ze sbíjených ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
Ing. arch. Jan Dostál
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Realizace:
2007

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

RODINNÝ DŮM J.Š. ( REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ½ DVOJDOMU) – PODOLÍ, PRAHA 4

Rekonstrukce a dostavba poloviny funkcionalistického dvojdomu. Objekt obsahuje bytovou jednotku 5+1 s garáží. Zděný podsklepený dvoupodlažní objekt s monolitickými žb stropy. Obvodové zdivo z tvárnic Liapor s kontaktním zateplením. Fasáda původního objektu omítaná, fasády dostavby odlišené dřevěnými horizont ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2007

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

RODINNÝ DŮM V.M. & M.M. – ŘEVNICE

Dvoupodlažní částečně podsklepená stavba. Nosné zdivo Ytong kombinované s monolitickým žb skeletem. Ploché střechy. Výplně otvorů dřevěná eurookna. Strukturovaná omítka fasád kombinovaná s dřevěným obkladem. Obě ležaté hranolové hmoty domu odděluje pás skleněných tvárnic Vitrablok, užitých i v inter ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2004
Kolaudace:
2005

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

KAPLIČKA SV. HUBERTA – BENECKO

Kaplička se zvonicí. Centrála s konvexně vykrojeným průčelím a eliptickou zádí. Na zvonové střeše vztyčena zvonička eliptického půdorysu s osmibokou cibulovou věžičkou a křížem. Smíšené zdivo, betonová stropní deska a římsa, dřevěný krov, kamenné architektonické prvky, krytina z měděného plechu. ...

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Investor:
Obec Benecko
Projekt:
2003
Realizace:
2005

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA

Obytný soubor se 149-ti byty v jedenácti čtyřpodlažních bytových domech. Byty velikosti 1+0 až 4+1 včetně bezbariérových bytů.   Generální dodavatel: Metrostav a.s. divize 9 Investiční náklady: 270 miliónů Kč (včetně komunikací, ing. sítí, parkovacích ploch, sadových a terénních úprav) ...

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Projekt:
2000 – 2005
Realizace:
2004 - 2007

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA, DŮM TYPU VDF

Čtyřpodlažní nepodsklepený bytový dům s výtahem. 11 bytů velikosti 1+0 až 3+1. Založení na žb roštu a na vháněných pilotách Franki. Nosné zdivo Liapor. Stropy monolitické železobetonové. Plochá střecha s obráceným pořadím vrstev kombinovaná se segmentovou střechou z TiZn plechu na krovu ze sbíjených vaz ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Realizace:
2004

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA, DŮM TYPU VDH

Čtyřpodlažní nepodsklepený bytový dům s výtahem. 12 bytů velikosti 1+0 až 3+1. Založení na žb roštu a na vháněných pilotách Franki. Nosné zdivo Liapor. Stropy monolitické železobetonové. Plochá střecha s obráceným pořadím vrstev kombinovaná se segmentovou střechou z TiZn plechu na krovu ze sbíjených vaz ...

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Realizace:
2004

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

ÚPRAVA PARTERU – ČESKÁ LÍPA (MEZI OD BANCO A OD LÍPA)

Úprava parteru se týkala ploch na místě bývalé Mostecké ulice s mostem přes slepé rameno Ploučnice. Návrh vrací do řešeného prostoru stopu a měřítko ulice pomocí dlažby a trojřadé aleje. Pro prostor byly navrženy individuální prvky městského mobiliáře – lavičky, lampy, patníky, odpadkové koše a žulové ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
Ing. arch. Jan Dostál
Investor:
Město Česká Lípa
Realizace:
2003

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

ÚTULEK PRO PSY – KOLÍN

Přízemní nepodsklepená zděná stavba s pultovými střechami. Okna dřevěná, krytina střechy Onduline, zdivo Porotherm. Půdorysy tvaru písmene „T“ vychází z dispozičního řešení a provozních návazností. Objekt obsahuje příjem a výdej psů, veterinární ordinaci, karanténu, vnitřní a venkovní kotce a výbě ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
Město Kolín
Realizace:
2001

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

DOSTAVBA III.ZŠ S CENTRÁLNÍ VARNOU A TĚLOCVIČNOU – JIČÍN

Třípodlažní podsklepená budova základní školy má monolitický žb skelet s vyzdívkami z tvárnic Porotherm. Stropy jsou železobetonové, krov ze sbíjených vazníků, krytina z falcovaného plechu. Části fasády mají sendvičovou konstrukci s obezdívkou z lícových cihel. Část fasád je omítaná. Okna dřevěná. ...

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Spolupráce:
Ing. M. Kaliba,
Ing. J. Kuba
Investor:
Město Jičín
Realizace:
I. 1998 – ZŠ + varna,
II. 2000 – tělocvična

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

4 ŘADOVÉ RODINNÉ ROMY – KYJE, PRAHA 14

Čtyři řadové rodinné domy na břehu Kyjského rybníka. Zděná stavba (Porotherm) s mezonetovou dispozicí. Stropy filigránové, krov dřevěný, střecha segmentová, krytina Al plech Profal. Okna dřevěná. Strukturální omítka. každá sekce RD obsahuje byt 5+1 s garáží a střešní terasou s výhledem na rybník. ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
1999

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY VYROLAT A.S. – NYMBURK

Novostavba třípodlažní administrativní budovy s centrálními šatnami a jídelnou zaměstnanců výrobního areálu. Zděný stěnový nosný systém Porotherm s přiznanými panelovými stropy. Hliníková okna, plochá střecha. Původně projektovaný obklad fasády režným lícovým cihelným páskem nahrazen strukturální o ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
Ing. Jiří Kuba
Investor:
fi VYROLAT a.s.
Projekt:
1997
Realizace:
1997

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

VILA P.K. – TÁBOR

Vila s jednou bytovou jednotkou 6+1, s krytým bazénem a dvougaráží. Dvoupodlažní částečně podsklepená stavba ze systému Porotherm. Segmentové střechy na dřevěných lepených vaznících. Dřevěné obklady fasád kombinované s hladkou omítkou a sendvičovými panely Alucobond. Hliníková a dřevěná okna, předokenní ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
1997

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY NORHAUS A.S. – PRAHA 13, STODŮLKY

Novostavba třípodlažní nepodsklepené administrativní budovy se skladovými prostorami. Montovaný železobetonový nosný skelet kombinovaný s  obvodovou nosnou stěnou a s panelovými stropy. Obvodová stěna ze sendvičových zateplených ŽB panelů se strukturním povrchem. Vnitřní zastřešené atrium s horním osvětlen ...

Autor:
Ing. arch. Jiří Šťastný,
Ing. arch. Roman Brotánek,
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
fi NORHAUS a.s.
Projekt:
1996
Realizace:
1996