SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  BYTOVÝ DŮM HERBENOVA , KLADNO

BYTOVÝ DŮM HERBENOVA , KLADNO

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Projekt:
2012
Realizace:
2013

Komplexní rekonstrukce obvodového pláště bytového domu. Objekt tzv. „dvouletkový“ z padesátých let dvacátého století. Obvodový plášť z plné cihly, střecha plochá s asfaltovými izolacemi. Do střechy zatékalo, fasády vykazovaly nadměrnou tepelnou ztrátu. Technický stav fasád velmi špatný. Omítky poškozené zatékáním a absencí údržby. Velké otvory osvětlující schodiště s výplní ze sklobetonu ( „luxfery“ ) ve špatném technickém stavu a generující přehřívání a promrzání prostoru schodiště. V rámci projektu navržena zcela nová skladba střešního pláště, kontaktní zateplení všech fasád objektu. Největším zásahem byla náhrada původních balkonů novými. Miniaturní a nevyužitelné balkony na želbet deskách byly odřezány a sneseny a nahrazeny novým balkonem ocelové svařované konstrukce zavěšeným na nosné ciihelné zdivo s využitím chemických kotev Hilti. Balkony mají výplně zábradlí z Tahokovu, podlahu z plastových desek RONN a integrované sklopné sušáky na prádlo.

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  BYTOVÝ DŮM HERBENOVA , KLADNO

Galerie