SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  DOSTAVBA III.ZŠ S CENTRÁLNÍ VARNOU A TĚLOCVIČNOU – JIČÍN

DOSTAVBA III.ZŠ S CENTRÁLNÍ VARNOU A TĚLOCVIČNOU – JIČÍN

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Spolupráce:
Ing. M. Kaliba,
Ing. J. Kuba
Investor:
Město Jičín
Realizace:
I. 1998 – ZŠ + varna,
II. 2000 – tělocvična

Třípodlažní podsklepená budova základní školy má monolitický žb skelet s vyzdívkami z tvárnic Porotherm. Stropy jsou železobetonové, krov ze sbíjených vazníků, krytina z falcovaného plechu. Části fasády mají sendvičovou konstrukci s obezdívkou z lícových cihel. Část fasád je omítaná. Okna dřevěná. Spojovací můstek mezi ZŠ a tělocvičnou je ocelový.
Tělocvična má charakter víceúčelové sportovní haly s malou diváckou tribunou a lezeckou stěnou. Má ocelový skelet s lepenými dřevěnými obloukovými vazníky střešní konstrukce. Stavební část se šatnami a zázemím je zděná ze systému Porotherm v kombinaci s monolitickými prvky. V interiéru je hojně užíváno dřevo a výrazné je barevné řešení všech vnitřních prostor komplexu.

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  DOSTAVBA III.ZŠ S CENTRÁLNÍ VARNOU A TĚLOCVIČNOU – JIČÍN

Galerie