SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  RODINNÝ DŮM BRNO – LÍŠEŇ

RODINNÝ DŮM BRNO – LÍŠEŇ

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Spolupráce:
ing. arch. Ivana Zachová
Projekt:
2008
Realizace:
2011

Přestavba poloviny dvojdomku. Původní velmi malý objekt nahrazen novostavbou s výrazně větším vnitřním prostorem. Hladké začlenění do dané lokality zajištěno vhodným hmotovým členěním prvních dvou nadzemních podlaží a především organicky tvarovaným penthousem pracovny ve třetím NP. Objekt zděný z plynosilikátu. Stropy železobetonové. Fasády v kombinaci omítaných ploch a ploch obkládaných lícovým cihelným páskem. Krytina penthousu z falcovaného TiZn plechu. Krov z lepených dřevěných vazníků. Průjezdná garáž provedená v pohledovém vodostavebním betonu. Zimní zahrada volně propojena s obývákem a terasou na zahradě.

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  RODINNÝ DŮM BRNO – LÍŠEŇ

Galerie