SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace - HP

Realizace – HP

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace - HP

KRYTÝ BAZÉN RD HOLYNĚ

Krytý bazen 4×8 m. Aerodynamický profil se zelenou střechou ( rozchodníkový koberec ). Betonové základové konstrukce. Nosné zdivo Porfix a monolitický železobeton. Krov segmentové střechy ocelový se záklopem z OSB desek. Obklad fasády jemnozrnným pískovcem z lomu Krákorka. Hliníková okna. ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2019

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace - HP

RODINNÝ DŮM M.Š. – PROVODÍN U ČESKÉ LÍPY

Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím. Stavba je v CHKO Natura 2000. Respektuje přírodní charakter lokality a typ historické zástavby. Objekt je zděný z tvárnic Ytong, stropy jsou dřevěné. Oba štíty jsou obloženy přírodním kamenem. Všechny otvory ve fasádě mají výplně s dřevěným rám ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2007 - 2008

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace - HP

RODINNÝ DŮM V.M. & M.M. – ŘEVNICE

Dvoupodlažní částečně podsklepená stavba. Nosné zdivo Ytong kombinované s monolitickým žb skeletem. Ploché střechy. Výplně otvorů dřevěná eurookna. Strukturovaná omítka fasád kombinovaná s dřevěným obkladem. Obě ležaté hranolové hmoty domu odděluje pás skleněných tvárnic Vitrablok, užitých i v inter ...

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
soukromá osoba
Realizace:
2004
Kolaudace:
2005

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace - HP

OBYTNÝ SOUBOR LADA – ČESKÁ LÍPA

Obytný soubor se 149-ti byty v jedenácti čtyřpodlažních bytových domech. Byty velikosti 1+0 až 4+1 včetně bezbariérových bytů.   Generální dodavatel: Metrostav a.s. divize 9 Investiční náklady: 270 miliónů Kč (včetně komunikací, ing. sítí, parkovacích ploch, sadových a terénních úprav) ...

Autor:
Ing. arch. Jan Dostál
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
Město Česká Lípa ve spolupráci se SFRB
Projekt:
2000 – 2005
Realizace:
2004 - 2007