SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Investor:
ITPC s.r.o.
Projekt:
2016
Realizace:
2018

Čtyři bytové jednotky nebytové prostory v přízemí. Několik let prázdný objekt, značně vybydlený. Celková rekonstrukce, jednopodlažní nástavba nad přízemním jižním křídlem, třípodlažní východní dostavba, dvoupodlažní půdní vestavba v prostoru rozměrného krovu. Během stavby došlo díky přívalovým dešťům k velkému sesuvu svahu za objektem. Projekt bylo nutno rozšířit o rozsáhlou betonovou záporovou stěnu kotvenou ocelovými táhly do skalního podloží. Investor se při dokončovacích pracích bohužel odchýlil od projektu a namísto navrženého kamenného obkladu přízemí a cihelných nadpraží nad okenními otvory realizoval jen redukované plochy cihelného obkladu.

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  Rekonstrukce a nástavba bytového domu

Galerie