SPOLEČNOST PRO ARCHITEKTURU A DESIGN s r.o.
Menu
S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  REKONSTRUKCE POMNÍKU HRDINŮM RUMBURSKÉ VZPOURY

REKONSTRUKCE POMNÍKU HRDINŮM RUMBURSKÉ VZPOURY

Autor:
Ing. arch. Filip Řepka
Kopie pomníku:
Akad. soch. Martin Široký
Bc. Milan Danihelka
Realizace:
2011

Velmi zajímavá úloha obnovy pomníku zničeného německými okupanty po obsazení Sudet. Dochoval se zmenšený autorský sádrový model sousoší z ruky Karla Dvořáka, vynikajícího českého sochaře. Model byl prostorově skenován a jeho digitální 3D model byl předlohou pro strojové zpracování sochy v kameni s využitím NC robotické ruky provozované kamenosochařskou školou v Hořicích. Povrch robotické kopie sousoší byl následně opracován ručně sochařskými metodami, aby povrch dostal potřebný charakter. Práce architekta byla tentokrát „detektivní“. Složitě tvarovaný a rozměrný podstavec pomníku bylo třeba rekonstruovat dle minimálního počtu dochovaných fotografií pomníku. Usuzujeme, že autorem návrhu soklu mohl být architekt Pavel Janák, který s Karlem Dvořákem spolupracoval i při jiných příležitostech.

S.P.A.D. spol, s.r.o.  >  Realizace  >  REKONSTRUKCE POMNÍKU HRDINŮM RUMBURSKÉ VZPOURY

Galerie